Factory in a Day
LANGUAGE: NLENG

De robotisering van uw manuele proces

Factory-in-a-Day is een Europees project om geavanceerde robotica toegankelijk te maken voor het MKB. Verken de toepasbaarheid bij u met de gratis QuickScan.

Is een handmatige taak dankzij de nieuwste technieken inmiddels te robotiseren?

Start nu de QuickScan >

TU Delft robotica

Het TU Delft Robotics Institute vertaalt high-tech onderzoek naar concrete toepassingen, getuige de vele succesvolle spin-off bedrijven. Het Factory-in-a-Day project is daar een prachtig voorbeeld van. Het project, beloond met €8 mln aan Europese subsidies, bundelt alle state-of-the-art kennis om robotisering voor MKB bedrijven beschikbaar te maken.

Contact

Factory-in-a-Day project / TUDelft robotica info@factory-in-a-day.nl

Over de QuickScan

Is een handmatige taak dankzij de nieuwste technieken inmiddels te robotiseren? Dit hangt af van het type product, de complexiteit van de handeling, en de wijze van aan- en afvoer van het product. Ook het aantal werk-uren, snelheid, en variatie hebben invloed. Wij hebben een QuickScan ontwikkeld om u snel een globaal beeld op de mogelijkheden van robotisering van uw processen te geven. Na beantwoording van een aantal vragen (max. 10 min) streven wij ernaar u binnen 2 werkdagen het QuickScan rapport per mail toe te zenden.

Reshoring

Steeds meer bedrijven in Nederland kiezen bewust voor productie in eigen land in plaats van productie in lagelonenlanden. Zo spelen ondernemers in op de groeiende klantvraag naar meer flexibiliteit, kwaliteit en kortere levertijden en verbeteren ze hun concurrentiekracht. Een belangrijk onderdeel van de keuze om in Nederland te produceren, is kiezen voor een hoge graad van automatisering en robotisering. De quickscan van het TU Delft Robotics Institute is een eerste stap om de haalbaarheid daarvan te toetsen. Start nu de QuickScan >

Snelle installatie - Flexibel inzetbaar - Veilige kracht-gevoelige robots